معرفی آقای اکبر صحرایی

0 1,462
صحرایی با نگارش رمان حافظ هفت در پنجمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد عنوان برگزیده را به دست آورد. در پنجمین جشن فرهنگ فارس، با مجموعه داستان «خمپاره‌های خواب‌آلود»، جایزه اول داستان را کسب کرد.

    برگزیدهٔ اولین دورهٔ جایزهٔ ادبی اصفهان۱۳۸۲ با داستان زخم صورت

    برگزیدهٔ داستان‌های دفاع مقدس سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۵ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و انجمن قلم ایران.

    متخب کتاب یاد هدایت۱۳۸۲دومین دورهٔ جایزهٔ ادبی صادق هدایت. (داستان رودخانهٔ مرزی)

    برگزیده نخست مجموعه داستان پنجمین جشن فرهنگ فارس۱۳۸۳. «خمپارهٔ خواب آلود»

    برگزیدهٔ نهمین دوره ۱۳۸۱و سیزدهمین دوره ۱۳۸۵ جشنوارهٔ مطبوعات ایران

    برگزیدهٔ داستان چهارمین۱۳۸۵، پنجمین۱۳۸۶ و ششمین۱۳۸۷همایش ادبی سوختگان وصل.

    برگزیدهٔ دومین ۱۳۸۵و چهارمین۱۳۸۸ دورهٔ همایش پاسداران اهل قلم.

    رتبهٔ اول چهارمین دورهٔ کتاب فصل سال جمهوری اسلامی ۱۳۸۶با رمان «کاش کمی بزرگتر بودم.»

    برگزیده کتاب سال سلام بچه‌ها حوزهٔ علمیه قم ۱۳۸۶ با «رمان کاش کمی بزرگتر بودم.»

    برگزیده سه دوره کتاب سال دفاع مقدس. (دوازدهمین۱۳۸۶سیزدهمین۱۳۸۷و چهاردهمین۱۳۸۸)

    جایزهٔ کتاب سال یازدهمین دورهٔ شهید غنی پور۱۳۹۰ با کتاب زندگینامه داستانی «تپه جاویدی و راز اشلو»

    نقدیری بخش داستان پنجمین جایزه ادبی جلال آل احمد ۱۳۹۰(رمان حافظ هفت)

    جایزه سی امین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ۱۳۹۱(حافظ هفت)

    برگزیده دهمین دورهٔ کتاب سال پاسداران اهل قلم ۱۳۹۴(سی مرد و سی مرغ)

    نامزد جایزه قلم زرین ۱۳۹۹ (کتیبه ژنرال)

ارسال یک پاسخ
فیلم خود را می توانید از اینجا ارسال کنید
فیلم خود را از اینجا ارسال کنید
ارسال فیلم های شما از طریق  WhatsApp امکان پذیر است.
این ارتباط برای ارسال فیلم ها در نظر گرفته شده است