بازنشر جشنواره کتابزی در سایت حلقه وصل

فارس: کتاب مورد علاقه ات را روایت کن و سفیر آن کتاب شو!

0 1,832
فراخوان مسابقه و جشنواره «کتابزی» از سوی مجمع فعالان کتاب و نشر فارس با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی و معرفی نویسندگان مطرح داخلی و خارجی منتشر شد.
کافی ست ما نیز با کفش های کاغذی آنان به پشت صحنه دنیای خودمان سرک بکشیم قطعا ما هم حرف های ناگفته زیادی به زبان خواهیم آورد.
ارسال یک پاسخ
فیلم خود را می توانید از اینجا ارسال کنید
فیلم خود را از اینجا ارسال کنید
ارسال فیلم های شما از طریق  WhatsApp امکان پذیر است.
این ارتباط برای ارسال فیلم ها در نظر گرفته شده است